O przedszkolu

Przedszkole powstało w styczniu 2007 r., jako drugie przedszkole niepubliczne w Rzeszowie. Funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku 2,5 do
6 lat (mamy zerówkę). Przedszkole mieści się na nowym, spokojnym osiedlu, gdzie jest dużo terenu do zabaw. Jest to małe przedszkole, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem i bardzo dobrej opieki.
Przedszkolaki bawią się i uczą w przestronnych, słonecznych i kolorowych salach, pozwalających na realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych na najwyższym poziomie. Korzystamy z placu zabaw wyposażonego w bezpieczne i atestowane sprzęty.
Dzieci mają zagwarantowane 3 posiłki, nielimitowane drobne przekąski i napoje.

JESTEŚMY NAJDŁUŻEJ CZYNNYM PRZEDSZKOLEM W MIEŚCIE!

Pracujemy w godzinach od 6.30 do 19.00, w razie potrzeby również w sobotę.

    Kadra pedagogiczna
Personel zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych. Posiadają tytuł magistra pedagogiki
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, sztuki, anglistyki.
Kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywania zawodu.